Podejmowanie działalności gospodarczej 50tys. zł.

Rozwój działalności gospodarczej do 80tys. zł.

 

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 04.03.2019 r.  do 18.03.2019 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne i przedsiębiorcy zameldowani na terenie gmin: Czernichów, Liszki, Mogilany, Skawina, Świątniki Górne i Zabierzów.

 

 

 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Blisko Krakowa; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 400 000,00 zł.

Forma wsparcia – premia

 

Kryteria wyboru projektu:

 • Spójność diagnozy projektu z diagnozą LSR: 0-6pkt
 • Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych: 0-3pkt.
 • Grupy defaworyzowane: 0-4pkt.
 • Liczba miejsc pracy: 0-6pkt.
 • Innowacyjność: 0-5pkt.
 • Odpowiedź projektu na rzeczywiste potrzeby grupy docelowej: 0-6pkt.
 • Całkowita wartość operacji:0-6pkt.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 15

 

 


Rozwijanie działalności gospodarczej:

Beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD Blisko Krakowa.

 

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 2 008 000zł.

Minimalna całkowita wartość operacji nie może być niższa niż 50 000,00 zł.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji do 70% kosztów kwalifikowanych.

 

Kryteria wyboru operacji:

 • Spójność diagnozy projektu z diagnozą LSR: 0-6pkt.
 • Grupy defaworyzowane: 0-4pkt.
 • Liczba miejsc pracy: 0-6pkt.
 • Innowacyjność: 0-5pkt.
 • Wkład własny: 0-6pkt.
 • Odpowiedź projektu na rzeczywiste potrzeby grupy docelowej: 0-6pkt.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ocenie: 33
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji: 14

 

Jakie wydatki można finansować? 

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Blisko Krakowa.

http://www.bliskokrakowa.pl/

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585