Podejmowanie działalności gospodarczej 60tys. zł.

Formą wsparcia jest bezzwrotna premia.

 

Nabór wniosków rozpoczyna się od 04.02.2019 r.  do 18.02.2019 r.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice, Trawniki.

 

 

 

 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Dolina Giełczwi; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Kryteria wyboru projektu:

 • Ilość utworzonych miejsc pracy w ramach realizacji operacji
  • Operacja zakłada utworzenie 1 miejsca pracy – 4 pkt
  • Operacja zakłada utworzenie 2 miejsc pracy – 6 pkt
  • Operacja zakłada utworzenie 3 miejsc pracy lub więcej – 8 pkt
 • Status Wnioskodawcy
  • Wnioskodawca jest osobą długotrwale bezrobotną – 8 pkt
  • Wnioskodawca jest osobą bezrobotną powyżej 50 roku życia – 8 pkt
  • Wnioskodawca jest osobą bezrobotną do 29 roku życia – 8 pkt
  • Inny wnioskodawca – 2 pkt
 • Miejsce realizacji projektu
  • Operacja jest realizowana poza miejscowością, w której znajduje się siedziba gminy – 6 pkt
  • Operacja jest realizowana w miejscowości, w której znajduje się siedziba gminy – 2 pkt
 • Przygotowanie Wnioskodawcy do realizacji operacji
  • Wnioskodawca posiada kwalifikacje zgodne z profilem działalności – 6 pkt
  • Wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie zgodne z profilem planowanej działalności – 4 pkt
  • Wnioskodawca nie dysponuje kwalifikacjami i doświadczeniem zgodnymi z planowanym profilem działalności - 2 pkt
 • Ochrona środowiska lub klimatu
  • Działalność uwzględnia zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 4 pkt
  • Działalność nie uwzględnia zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu – 0 pkt
 • Korzystanie ze wsparcia oferowanego LGD w zakresie przygotowania wniosku
  • Wnioskodawca skorzystał ze szkoleń i doradztwa indywidualnego – 6 pkt
  • Wnioskodawca skorzystał z doradztwa indywidualnego – 4 pkt
  • Wnioskodawca nie skorzystał ze szkoleń i doradztwa indywidualnego – 0 pkt.
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów
  • Podstawę działalności stanowią lokalne produkty rolne – 6 pkt
  • Brak wykorzystania lokalnych zasobów – 0 pkt
 • Wzrost funkcji rekreacyjnych obszaru LSR
  • Operacja przyczynia się do wzrostu funkcji rekreacyjnych obszaru – 8 pkt
  • Operacja nie przyczynia się do wzrostu funkcji rekreacyjnych obszaru – 0 pkt
 • Innowacyjność
  • Operacja jest innowacyjna dla całego obszaru LSR – 6 pkt
  • Operacja jest innowacyjna dla jednej gminy z obszaru LSR – 4 pkt
  • Operacja nie jest innowacyjna – 0 pkt
 • Wkład własny – intensywność pomocy
  • Operacja zakłada minimalny wymagany wkład własny – 4 pkt
  • Operacja zakłada większy o minimum 5% wkład własny niż wymagany minimalny – 8 pkt
 • Kompletność wniosku
  • Do wniosku dołączono wszystkie obligatoryjne załączniki – 6 pkt
  • Do wniosku dołączono tylko część obligatoryjnych załączników – 2 pkt
  • Do wniosku nie dołączono załączników – 0 pkt

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 30pkt.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 900 000,00 zł.

Wkład własny – w wysokości min. 10% dotacji.

 

Jakie wydatki można finansować? 

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD Dolina Giełczwi.

http://dolinagielczwi.org/ 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585