Podejmowanie działalności gospodarczej 50 000 złotych.

Nabór wniosków rozpoczyna się od 12.11 do 26.11.2018 roku.

 

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne zameldowane na terenie gmin: Niwiska, Ostrów, Cmolas, Tuszów Narodowy.

 

 

 

 

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD Lasovia; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

 

Kryteria oceny projektu: 

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca lokalne kryteria wyboru to ponad 30% z 85 pkt. czyli 25,5 pkt.

 1. Wnioskodawca korzystał osobiście z doradztwa w zakresie wniosku w biurze LGD:
  1. nie korzystał – 0 pkt
  2. korzystał – 5 pkt
 2. Powstawanie nowych miejsc pracy w ramach operacji:
  1. 1 etat - 0 pkt
  2. 2 etaty - 10 pkt
  3. 3 etaty - 20 pkt
 3. Podnoszenie kompetencji osób w ramach operacji:
  1. nie przewiduje - 0 pkt
  2. przewiduje- 10 pkt
 4. Operacja sprzyja ochronie środowiska i przeciwdziała zmianom klimatu:
  1. nie - 0 pkt
  2. tak - 10 pkt
 5. Projekt jest innowacyjny:
  1. nie - 0 pkt
  2. tak - 10 pkt
 6. Operacja jest składana przez osobę z grupy defaworyzowanej określonej w LSR lub bezpośrednio oddziałuje na  grupę defaworyzowaną określoną w LSR:
  1. nie - 0 pkt
  2. tak - 10 pkt
 7. Operacja  realizowana przez osoby zakładające  działalność gospodarczą której podstawę stanowią lokalne produkty, w tym lokalne produkty rolne:
  1. nie - 0 pkt
  2. tak - 10 pkt
 8. Wnioskodawca posiada zasoby własne odpowiednie do zakresu działalności którą zamierza uruchomić:
  1. nie - 0 pkt
  2. tak - 10 pkt

 

 Jakie wydatki można finansować?

 • Ogólne (honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności) - do wysokości 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.
 • Zakup robót budowlanych i usług.
 • Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych.
 • Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości.
 • Zakup nowych maszyn lub wyposażenia.
 • Zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie kierowcą – do wysokości 30% pozostałych kosztów kwalifikacyjnych.
 • Wartość wkładu rzeczowego (roboty budowlane, towary, usługi, grunty, nieruchomości) – w przypadku których nie dokonano żadnych płatności w gotówce potwierdzonych fakturami - do 30% wartości projektu
 • Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy.
 • Zakup rzeczy innych niż wymienione
 • Podatek od towarów

 

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD lasovia.

http://www.lasovia.com.pl/ 

 

W oparciu o doświadczenie wynikające z realizowanych od 2009 roku projektów, oferujemy Państwu kompleksową obsługę projektu – od tworzenia jego założeń i budowy koncepcji, doradztwo przy opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej, aż po doradztwo w realizacji i rozliczeniu działań projektu.

Dzięki współpracy z nami mogą Państwo liczyć na dostęp do eksperckiej wiedzy oraz doświadczeń wyniesionych z wielu przygotowanych i zrealizowanych projektów, dzięki temu znacznie zwiększy się Państwa szansa na sukces (pozyskanie dotacji i bezproblemową realizację projektu). Dodatkowo oszczędzą Państwo czas na poznawaniu dokumentów i ich wypełnianiu. Zlecając to zadanie specjalistom, minimalizujecie Państwo ryzyko błędu.

Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. kom. 517 575 585