Ostatnie półrocze w praktycznie  każdym województwie owocuje w nabory wniosków związane z odnawialnymi źródłami energii. Przyszedł także czas na mazowieckie, małopolskie i świętokrzyskie. W województwie mazowieckiem od 28 kwietnia trwa nabór w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, w świętokrzyskim 30 czerwca startuje konkurs z działania 3.1 Wykorzystanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podobnie w małopolskim 30 czerwca rozpoczyna się nabór dotyczący poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP. Więcej informacji znajdziecie Państwo w artykule w podzakładce DZIAŁANIA