Od 1 czerwca do 31 lipca MŚP z  lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mają szansę otrzymać 195 mln zł na swoje firmy z poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP.  W ramach projektu będzie można sfinansować m.in. nabycie nieruchomości, nabycie albo wytworzenie środków trwałych, nabycie robót i materiałów budowlanych, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów itp. Zachęcamy do zapoznania się z naborem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/13-ponadregionalne-powiazania-kooperacyjne-131-wdrazanie-innowacji-przez-msp-2/