31 marca 2017 roku startują dwa nabory wniosków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego ukierunkowane na inwestycje w wychowanie przedszkolne. W obydwu przypadkach otrzymać można dofinansowanie kosztów kwalifikowalnych na poziomie 85%. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, dostępnego w podzakładce DZIAŁANIA.