Od końca 2016 roku do 31 maja roku bieżącego istnieje możliwość składania wniosków na OZE w ramach działania 3.1- Rozwój OZE RPO woj. podkarpackiego. Przewidziany budżet projektu to 70 000 000 PLN! Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, dostępnego w podzakładce DZIAŁANIA.