03 marca 2017 roku ruszył nabór wniosków w ramach działania  5.1- Energetyka oparta na OZE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Budżet projektu to aż 100 000 000 zł, który podzielony jest na trzy typy projektów dotyczących: energetyki opartej na OZE (słoneczna), wykorzystania energii z OZE na własne potrzeby oraz projekty dot. inwestycji z zakresu budowy nowych lub zwiększenia mocy jednostek wytwarzania energii elektrycznej. Poziom dofinansowania sięga 85%. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych to 20 000 zł, maksymalna natomiast wynosi 2 000 000 zł. Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanych przez nas artykułem, który znajdą Państwo w pozakładce DZIAŁANIA