Zapraszamy do zapoznania się z krótkim graficznym przedstawieniem dwóch naborów: 1.2 Sektorowe programy B+R POIR oraz 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa RPO lubelskie. Dofinansowanie będą mogły pozyskać projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią- znajduje się w podzakładce RAPORTY