Kształcenie odgrywa wyjątkowo istotną rolę w życiu każdego człowieka, już od najmłodszych lat każdy z nas ma styczność z edukacją. Inwestowanie w proces kształcenia jest zatem bardzo ważnym elementem rozwoju każdego regionu, dlatego od 30.01.2017 do 31.03.2017 roku warto wziąć udział w naborze wniosków w ramach działania 12.2- Kształcenie ogólne na terenie województwa lubelskiego. Beneficjentami mogą być szkoły/placówki oświatowe prowadzące kształcenie w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego. Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, który znajdą Państwo w podzakładce DZIAŁANIA