Podmioty planujące realizację inwestycji (np. zakup prac budowlanych, środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach drugiego już w tym roku naboru do działania 1.4.1. „Dotacje bezpośrednie”. Nabór będzie trwał do 21 lutego 2017 roku a do podziału jest 85 milionów złotych. zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią przygotowanego przez nas artykułu, który znajdą Państwo na w podzakładce DZIAŁANIA