W terminie od 30 grudnia 2016r do 28 lutego 2017r. w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, prowadzony będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów opartych na  pracach B+R. Z dotacji będą mogli skorzystać przedsiębiorcy działający na terenie województwa podkarpackiego.

 

W ramach działania dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące:

  • realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych

lub

  • wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej.

Projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych nie będą przedmiotem wsparcia w ramach konkursu. Wsparcie uzyskają wyłącznie projekty, które przyczyniają się do rozwoju województwa podkarpackiego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych – 200 000,00 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych – 75 000 000,00 zł.

 Poziom dofinansowania:

  • dla mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% (badania przemysłowe) i 60% (prace rozwojowe)
  • dla średnich przedsiębiorstw – do 75% (badania przemysłowe) i 50% (prace rozwojowe)
  • dla dużych przedsiębiorstw – do 65% (badania przemysłowe) i 40% (prace rozwojowe)

 Więcej informacji na temat wspomnianego naboru znajdą Państwo w pod zakładce DZIAŁANIA

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.