Już tylko Do 31 stycznia 2017r. w ramach działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw, można składać wnioski o dofinansowanie  projektów polegających na (przykłady): dociepleniu ścian i stropów budynków, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana/montaż efektywnego energetycznie źródła ciepła (np. nowoczesny kocioł kondensacyjny, pompa ciepła), montaż instalacji produkującej prąd z odnawialnych źródeł (np. panele fotowoltaiczne, turbiny wiatrowe, biogazownie),  wymiana oświetlenia (na energooszczędne).

Kluczowy dokument dla wnioskodawców to audyt energetyczny lub audyt efektywności energetycznej, ponieważ wszystkie koszty planowane do poniesienia w ramach projektu muszą wynikać właśnie z tego dokumentu. Audyt służy również do oszacowania oszczędności oraz stopnia poprawy efektywności energetycznej budynku i jest źródłem informacji do pozostałych dokumentów projektowych (wniosek o dofinansowanie, biznesplan).

Czasu zostało już niewiele, a warunkiem udziału w naborze jest przygotowanie szeregu niezbędnych dokumentów. Zachęcam do kontaktu. Chętnie omówimy z Państwem pomysł na realizację przedsięwzięcia w ramach wyżej opisanego programu oraz przedstawimy swoją ofertę.

Na naszej stronie internetowej w pod zakładce DZIAŁANIA http://www.ascendconsulting.pl/baza-wiedzy/dzialania znajdą Państwo więcej informacji na temat wspomnianego naboru.