Przedsiębiorcy, pragnący zmniejszyć swoje wydatki na koszty ogrzewania oraz energii elektrycznej w budynkach w których prowadzą działalność gospodarczą, mogą wnioskować o dofinansowanie między innymi na realizację inwestycji termomodernizacyjnych (ocieplenie budynku, wymiana okien, drzwi, wymiana źródła ciepła itp.) oraz instalacje wytwarzające energię elektryczną ze źródeł odnawialnych (OZE). Więcej informacji na temat wspomnianego naboru, znajdą Państwo w zakładce DZIAŁANIA.