Mają Państwo możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji m.in. na zakup środków trwałych, prace budowlane oraz zakup środków transportu. Poziom dofinansowania wyniesie do 60% a wartość dotacji od 100  tys. do 300 tys. złotych.

Preselekcja polega na wcześniejszym złożeniu całości dokumentacji projektu i trwa do 23 września (do 7 października jest czas na jej późniejsze uzupełnienie).

Właściwy nabór wniosków rozpocznie się 17 października. Udział w preselekcji nie jest obowiązkowy jednak znacznie zwiększa szansę na dotację gdyż pozwala uzyskać 20 pkt na 68 możliwych.

Czego dotyczy program?


a) Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności b) Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

b) Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności

Kryteria wyboru projektu?

Warunki obowiązkowe:
 Stworzenie nowych miejsc pracy – minimum 1 stanowisko
 Utrzymanie efektów projektu min. 3 lata (w tym miejsca pracy)
Dodatkowo premiowane:
 Wprowadzenie działań innowacyjnych
 Projekt zakłada rozwiązania proekologiczne
 Projekty z zakresu działalności usługowej w tym turystyki
 Stworzenie więcej niż 1 miejsca pracy
 Wkład własny większy niż wymagany

Jakie środki można otrzymać?

Przewidywana wartość dotacji – od 100 do 300 tys. zł
Przewidywany poziom dofinansowania – 60%

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami.