Wsparcie otrzymają projekty, które swym zakresem będą obejmowały poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne), mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

Nabór rozpocznie się 16.06.2016 i potrwa do 10.10.2016. Jego organizatorem jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Wnioski mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

 

 • Budżet przeznaczony na działanie to 40 000 000zł
 • Minimalna wartość dofinansowania - 50 000zł
 • Maksymalna wartość dofinansowania - 1 500 000zł

 

Wsparcie otrzymają projekty, które swym zakresem będą obejmowały poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne), mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

 

 • Modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych
 • Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii
 • Zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach
 • Zastosowaniu energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii
 • Uwzględnione zostaną także projekty polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym.

 

Za koszty kwalifikowalne uważa się:

 • W przypadku linii produkcyjnych jedynie elementy linii mające wpływ na zmniejszenie zużycia energii
 • Różnica pomiędzy kosztami wspieranej inwestycji a kosztem wyznaczonej inwestycji referencyjnej
 • Koszty bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej