W dniach 06-08 lipca współprowadziliśmy szereg szkoleń w województwie świętokrzyskim. Wszystkie dotyczyły efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Podczas szkoleń Prezes Ascend Consulting Bartosz Kowalik miał okazję przybliżyć zainteresowanym tematykę dotacji unijnych oraz w szczegółowy sposób omówić związane z tematem działanie 3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach, ogłoszonego w ramach RPO WŚ. Całość uzupełniły wystąpienia specjalistów, którzy wyjaśnili tematy związane z energetyką.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielili się ze słuchaczami Pan Marcin Domińczyk, audytor, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Pan Łukasz Dziedzic, założyciel i Prezes firmy EkoEnergia Polska. Organizacja szkoleń możliwa była dzięki życzliwości Starachowickiego Inkubatora Przedsiębiorstw, Regionalnego Centrum Naukowo – Technologicznego w Podzamczu oraz Agencji Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Współorganizatorom i współprowadzącym szkolenia dziękujemy za owocną współprace a uczestnikom za przybycie na szkolenie.