Możliwe do uzyskania dofinansowanie będzie przeznaczone na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe Projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania.

1 czerwca ruszył nabór wniosków w ramach konkursu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Zakończy się on 30 grudnia 2016 roku. Wnioski mogą składać duże przedsiębiorstwa.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi: 1000 000 000 PLN w tym:

  • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim (kategoria regionów lepiej rozwiniętych) wynosi 100 000 000 PLN
  • kwota środków dla projektów zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie (kategoria regionów słabiej rozwiniętych) wynosi 900 000 000 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania:

  • 20 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe
  • 15 mln euro – dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.