Wsparcie otrzymają projekty, które swym zakresem będą obejmowały poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne), mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej oraz energii cieplnej.

Nabór rozpocznie się 16.06.2016 i potrwa do 09.09.2016. Jego organizatorem jest Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. Wnioski mogą składać mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Budżet przeznaczony na działanie to 40 000 000zł

Minimalna wartość dofinansowania - 50 000zł

Maksymalna wartość dofinansowania - 1 500 000zł

Wsparcie otrzymają projekty, które swym zakresem będą obejmowały poprawę efektywności energetycznej (z uwzględnieniem OZE wykorzystywanej na potrzeby własne), mające na celu zmniejszenie zużycia i strat wody, energii elektrycznej, energii cieplnej, polegające na:

  • Modernizacji i rozbudowie linii produkcyjnych
  • Kompleksowej modernizacji energetycznej budynków w przedsiębiorstwach w tym wymiana lub modernizacja źródła energii
  • Zastosowaniu technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach
  • Zastosowaniu energooszczędnych technologii produkcji i użytkowania energii

Uwzględnione zostaną także projekty polegające na wykorzystaniu surowców wtórnych w procesie produkcyjnym.

Za koszty kwalifikowalne uważa się:

  • W przypadku linii produkcyjnych jedynie elementy linii mające wpływ na zmniejszenie zużycia energii
  • Różnica pomiędzy kosztami wspieranej inwestycji a kosztem wyznaczonej inwestycji referencyjnej
  • Koszty bezpośrednio związane z osiągnięciem wyższego poziomu efektywności energetycznej