24.06.2016 ruszył nabór wniosków w ramach działania 3.3.3 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki produktowe – Brand.PL. Przedsiębiorcy mogą otrzymać dofinansowanie na projekty dotyczące uczestniczenia w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych tak, aby stały się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych.

Budżet :

Dla projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim – 10 000 000 zł

Dla projektów zlokalizowanych w pozostałych województwach – 90 000 000 zł

Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi – 1 000 000 zł

Do kosztów kwalifikowalnych należą m.in.:

 • Koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub wystawie
 • Koszty organizacji stoiska wystawowego
 • Usługi doradcze dotyczące umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • Podróże służbowe pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach
 • Diety
 • Noclegi
 • Przejazdy i dojazdy środkami komunikacji miejscowej
 • Szkolenia w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy
 • Opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami
 • Reklamy w mediach targowych
 • Koszty informacyjno-promocyjne projektu

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl