Ogłoszono już nabór wniosków w ramach działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Potrwa on do 08.09.2016. Składać wnioski mogą mikro i małe przedsiębiorstwa. 

 

Poziom dofinansowania z Funduszy Europejskich wyniesie nawet 70% Kwota dofinansowania to od 30 tys do nawet 2 mln złotych

Dofinansowanie można otrzymać na:

  • Stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług.
  • Zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK
  • Wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej
  • Wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

W ramach naboru można zakupić:

  • Zakup nieruchomości
  • Materiały i roboty budowlane
  • Zakup nowego środka trwałego
  • Zakup używanego środka trwałego
  • Raty spłat wartości początkowej środka trwałego
  • Zakup wartości niematerialnych i prawnych

Więcej informacji znajda Państwo na stronie RPO woj. lubelskiego