Zespół naszej firmy tworzą specjaliści z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, marketingu, zarządzania oraz finansów. Ludzie młodzi, pełni pasji i ambicji, o szerokiej wiedzy nie tylko teoretycznej ale również praktycznej. Za główny cel stawiamy sobie sukces Klienta, który jest również naszym sukcesem.


 

 

Bartosz Kowalik

 

Twórca i właściciel firmy Ascend Consulting. Szczęśliwy mąż i ojciec dwóch fantastycznych córek. Pasjonat sportu i podróży. Od 2009 roku ekspert w dziedzinie pozyskiwania środków z Funduszy Strukturalnych UE. W 2014r. uzyskał międzynarodowe potwierdzenie nabycia kompetencji, wiedzy merytorycznej a także praktycznej w zakresie stosowania metody MSP® w zarządzaniu programami i metody PRINCE2® w zarządzaniu projektami. Autor szeregu wniosków aplikacyjnych, biznes planów oraz innych opracowań ekonomicznych i finansowych. Posiada szerokie wykształcenie oraz doświadczenie z zakresu przygotowania i zarządzania projektami, marketingu oraz komunikacji społecznej. Ponadto jest kwalifikowanym trenerem biznesu. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiów MBA realizowanych we współpracy z University of Illinois (USA) ze specjalności Zarządzanie i Marketing. Członek międzynarodowej organizacji International Project Management Asosiation.

 

Magda Smoląg

W Ascend Consulting pracuje na stanowisku Asystenta Doradcy Klienta oraz Specjalista ds. administracji. Absolwentka Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. Czuwa nad przebiegiem procesów administracyjnych, asystuje w pisaniu dokumentacji projektowej oraz sporządza wnioski kierowane do Urzędów Pracy. Specjalista ds. ochrony danych osobowych w firmie. Pasjonatka rekonstrukcji wczesnośredniowiecznej oraz członek Drużyny „Najemnej Dziki Bez”. Do perfekcji opanowała umiejętność strzelania z łuku.

 

Małgorzata Rusek

W Ascend Consulting zajmuje stanowisko Doradcy Klienta oraz specjalisty ds. marketingu. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie gdzie ukończyła kierunek Inżynieria Zarzadzania Produkcja i Usługami. Pracę w Ascend rozpoczęła w 2014 roku. Specjalizuje się w rozliczaniu oraz pozyskiwaniu środków z Funduszu Szwajcarskiego oraz opracowywaniu dokumentacji finansowej przedsiębiorców m.in. biznesplanów dla aplikujących o pożyczki bankowe. Czuwa nad procesem przebiegu kampanii marketingowych i innych form promocji firmy. Swój wolny czas poświęca na działalność społeczną i wolontariat. Miłośniczka wędrówek górskich i podróży.

 

Karina Sobieszek

Socjolog i specjalista ds. rynku usług szkoleniowych. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Zamówień Publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu oraz Manager Zasobów Ludzkich ( Agencja Rozwoju Gospodarczego, Poznań, Studium ZZL). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w : telemarketingu, realizacji projektów dofinansowanych z UE, technik sprzedaży usług i produktów różnym grupom klientów oraz organizacji szkoleń. W Ascend Consulting pracuje na stanowisku Asystenta Doradcy Klienta. W 2012r. przeprowadziła się z rodzinnych stron woj. śląskiego do Lublina, którego historie, obyczaje i zabytki poznaje w każdej wolnej chwili. Uwielbia podróże zarówno w roli pilota wycieczek i przewodnika beskidzkiego jak i prywatnie z trójką swoich dzieci. Interesuje się tematyką dot. rozwoju osobistego.

 

Dominika Werenko

Adwokat wpisany na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. W trakcie studiów ukończyła Centrum Prawa Amerykańskiego organizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie we współpracy z Chicago Kent College of Law. Po studiach uzyskała dyplom na kierunku International Business na Wydziale Handlu i Komunikacji Uniwersytetu Blais Pascale Clermont Ferrand II, które odbyła we Francji. Ponadto, ukończyła Akademię Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w renomowanych warszawskich kancelariach. Specjalizuje się w dziedzinie prawa handlowego oraz prawa cywilnego. Zajmuje się kompleksową bieżącą obsługą przedsiębiorców. Doradza przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej Zajmuje się zakładaniem i rejestracją spółek, fundacji i stowarzyszeń. Opiniuje i przygotowuje umowy handlowe, a także reprezentuje przedsiębiorców w sporach sądowych. Prywatnie bardzo lubi podróżować i zwiedzać odległe zakątki świata poznając nowe kultury.

 

Ołeh Wasyłenko

Absolwent Kijowskiej Akademii Transportu Wodnego, ekonomista. Przez 10 lat był Prezesem Zarządu ukraińskiej spółki działającej na rynku papierów wartościowych. Specjalista z zakresu doradztwa finansowego, inwestycji i audytów. W Ascend Consulting pośredniczy w kontaktach z ukraińskimi Klientami. Firmowy tłumacz języka ukraińskiego.  Obecnie mieszkaniec Lublina uwielbiający historię i podróże.  

 

Krzysztof Markowski

Absolwent Politechniki Lubelskiej, kierunku Informatyka w elektronice. W Ascend od 2015r. zajmuje stanowisko specjalisty ds. IT. Czuwa nad poprawnością, niezawodnością i bezpieczeństwem funkcjonowania systemów informatycznych firmy. Prywatnie pasjonat astronomii i lotów kosmicznych.

 

Renata Hrycuniak

Specjalista ds. księgowości. Zajmuje się księgowością firmy.