Podmioty planujące realizację innowacyjnych inwestycji (np. zakup prac budowlanych czy środków trwałych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie, w ramach ostatniego już naboru do działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

 

 

 

Nabór będzie prowadzony w terminie 29.09.2017 do 31.10.2017 a do podziału jest 10.314.514,52 zł. maksymalna wartość dotacji o jaką można się ubiegać to 750 000,00 zł a dofinansowanie wynosi aż 75 %. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego.

Niniejszy nabór wspierał będzie wyłącznie projekty:

 • dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe –działy od 10 do 32 włącznie

lub

 • dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem, wpisującej się w kod PKD 2007 Sekcji I, Dział 55, Grupa 55.10 – wyłącznie dla OSI:
  • Obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich: Gminy: Pawłów, Bodzentyn i m. Bodzentyn, Nowa Słupia, Bieliny, Łagów
  • Obszar Uzdrowiskowy: Busko Zdrój, m. Busko Zdrój, Solec Zdrój

Dział 55 - ZAKWATEROWANIE

55.10 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Celem projektu musi być wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny merytorycznej.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych:

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Premiowane będą także projekty, które wpisują się w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje województwa, czyli przemysł metalowo- odlewniczy, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, technologie informacyjno-komunikacyjne, branża targowo-kongresowa, zrównoważony rozwój energetyczny ( szczegółowy opis RIS pod linkiem: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwaswietokrzyskiego. )

 

Dotacja może być przeznaczona na refundację następujących kosztów:

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata (decydujący jest rok produkcji środka trwałego). W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalistyczne ujęte w dziale 742 Klasyfikacji Środków Trwałych:

SAMOCHODY CIĘŻAROWE- pojazdy samochodowe do transportu towarów, tj.:

- samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów,

- samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów.

- podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik.

 • roboty budowlane do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

W powyższym limicie mieszczą się również zakupy materiałów budowlanych;

 • wydatki w ramach cross-financingu, tj. koszty kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 517 575 58576 01