Nawet do 750 000,00 zł dla świętokrzyskich przedsiębiorców, na wprowadzenie do oferty nowego lub ulepszonego produktu bądź usługi

Podmioty planujące realizację innowacyjnych inwestycji (np. zakup prac budowlanych czy środków trwałych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie, w ramach ostatniego już naboru do działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

 

 

 

Nabór będzie prowadzony w terminie 29.09.2017 do 31.10.2017 a do podziału jest 10.314.514,52 zł. maksymalna wartość dotacji o jaką można się ubiegać to 750 000,00 zł a dofinansowanie wynosi aż 75 %. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego.

Niniejszy nabór wspierał będzie wyłącznie projekty:

 • dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe –działy od 10 do 32 włącznie

lub

 • dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z zakwaterowaniem, wpisującej się w kod PKD 2007 Sekcji I, Dział 55, Grupa 55.10 – wyłącznie dla OSI:
  • Obszar turystyczny Gór Świętokrzyskich: Gminy: Pawłów, Bodzentyn i m. Bodzentyn, Nowa Słupia, Bieliny, Łagów
  • Obszar Uzdrowiskowy: Busko Zdrój, m. Busko Zdrój, Solec Zdrój

Dział 55 - ZAKWATEROWANIE

55.10 Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Celem projektu musi być wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny merytorycznej.

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych:

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Premiowane będą także projekty, które wpisują się w tzw. regionalne inteligentne specjalizacje województwa, czyli przemysł metalowo- odlewniczy, nowoczesne rolnictwo i przetwórstwo spożywcze, zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, technologie informacyjno-komunikacyjne, branża targowo-kongresowa, zrównoważony rozwój energetyczny ( szczegółowy opis RIS pod linkiem: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/zapoznaj-sie-z-prawem-idokumentami/dokumenty-regionalne/item/210-regionalne-inteligentne-specjalizacje-wojewodztwaswietokrzyskiego. )

 

Dotacja może być przeznaczona na refundację następujących kosztów:

 • inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata (decydujący jest rok produkcji środka trwałego). W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalistyczne ujęte w dziale 742 Klasyfikacji Środków Trwałych:

SAMOCHODY CIĘŻAROWE- pojazdy samochodowe do transportu towarów, tj.:

- samochody ciężarowe uniwersalne do transportu różnych towarów,

- samochody ciężarowe przystosowane konstrukcyjnie do transportu tylko określonych towarów.

- podwozia do samochodów ciężarowych wyposażone w silnik.

 • roboty budowlane do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych.

W powyższym limicie mieszczą się również zakupy materiałów budowlanych;

 • wydatki w ramach cross-financingu, tj. koszty kursów i szkoleń specjalistycznych kadr (pracowników) zatrudnionych w przedsiębiorstwach biorących udział w projekcie, które stanowią uzupełnienie do finansowanego typu projektu nie mogą przekroczyć poziomu 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych projektu.

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Doradcami:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 517 575 58576 01


75 000 ZŁ NA WŁASNĄ FIRMĘ LUB 300 000 NA JEJ ROZWÓJ Z LGD KRAINA WOKÓŁ LUBLINA

Lokalna Grupa Działania „Kraina Wokół Lublina” 20 lipca 2017 roku rozpocznie nabór wniosków na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej. Formą wsparcia jest premia w wysokości do 75 000 zł na start lub do 300 000 zł na rozwój, przy wsparciu do 60%. Wnioski można będzie składać do 18 sierpnia 2017 roku. Beneficjentami mogą być mieszkańcy następujących gmin: Bełżyce, Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Niemce, Strzyżewice, Wólka, Wysokie, Zakrzew.

Źródło: http://naszbiznes24.pl/wp-content/uploads/2014/12/fotolia_58690683_xl_kupine_frw-2-660x495.jpg (10.07.2017 09:31).

Konkurs ma przyczynić się do powstawania nowych firm, rozwoju istniejących oraz tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. Kolejnym celem, który przyświeca tej inicjatywie jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i podnoszenie kompetencji mieszkańców. Otrzymane środki przeznaczyć można m.in. na zakup robót budowlanych lub usług; zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych; najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości; zakup nowych maszyn lub wyposażenia; zakup środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą -do 30% wartości projektu; zakup rzeczy innych, w tym materiałów.

W przypadku podejmowania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które przez 2 lata poprzedzające złożenie wniosku nie prowadziły działalności gospodarczej; nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników; mają miejsce zamieszkania oraz planują prowadzić działalność gospodarczą na obszarze objętym działalnością LGD KWL; są pełnoletnie oraz są obywatelami państwa członkowskiego UE.

W przypadku rozwijania działalności gospodarczej beneficjentami mogą być podmioty prowadzące mikro lub małe przedsiębiorstwo, które przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku prowadziły działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy, miejsce pod którym wykonują działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym działalnością LGD KWL.

Więcej informacji na temat naboru znaleźć można na stronie LGD „Kraina Wokół Lublina”
http://www.krainawokollublina.pl/index.php/home

Źródło: https://i.kinja-img.com/gawker-media/image/upload/s--w9wQgZo8--/c_scale,fl_progressive,q_80,w_800/fzadygfsgrfh1xqmnbxk.jpg (10.07.2017 09:47).

Tak naprawdę sukces Twojego biznesu w największej mierze zależeć będzie od Ciebie. Podstawową kwestią, którą powinieneś rozważyć jest to, czy planowane przez Ciebie przedsięwzięcie będzie przynosiło nie tylko zyski, ale także spełnienie. Nie musisz martwić się tym, że Twój pomysł nie jest nowy. To, że ktoś już zajmuje się danym rodzajem działalności nie musi oznaczać, że robi to najlepiej ze wszystkich i ma szerokie grono odbiorców. Ważnym elementem planowania biznesu jest zrobienie rozeznania, nawet wśród najbliższych, rodziny, znajomych czy istnieje zapotrzebowanie na konkretny produkt/usługę. Poznanie grona swoich odbiorców, ich potrzeb i oczekiwań to pierwszy krok do zawodowego sukcesu. Czasem pojawiają się wątpliwości, obawy o kwestie finansowe, czy te związane z biurokracją. Pamiętaj, że nie jesteś z nimi sam. Obecnie na rynku jest wiele firm
i wykwalifikowanych doradców, którzy pomogą Ci na każdym etapie zakładania firmy od pomysłu aż do jego realizacji. William Wharton powiedział kiedyś, że „prawdziwy sukces to nie kariera, lecz pozostanie panem swojego losu i możliwość decydowania, co będzie się robić w życiu, za które tylko my odpowiadamy”[1].

 


Źródło: http://gmina-bartoszyce.pl/wp-content/uploads/2015/02/spotkanie.jpg (10.07.2017 09:32).

[1] https://www.cytaty.info/cytat/prawdziwysukcestonie.htm (13.02.2017 11:50).

SZALEJĄCA MODA NA OZE

Źródło: https://cleantechnica.com/files/2015/04/blog_2015_04_15-11.jpg http://www.ichpw.pl/wp-content/uploads/2015/06/biomasa.jpg http://zbudujmyto.pl/images/eco/article/midi/zalety-i-wady-hydroenergetyki-rozwiazania-proekologiczne-dla-domu-1431514402.jpg http://s3.static.geekweek.pl/cms/2013/04/panele-sloneczne-589cx205.jpg (14.06.2017 12:52)

Ostatnie półrocze w praktycznie każdym województwie owocuje w nabory wniosków związane z odnawialnymi źródłami energii. Przyszedł także czas na mazowieckie, małopolskie
i świętokrzyskie. W województwie mazowieckiem od 28 kwietnia trwa nabór w ramach działania 4.1 Odnawialne źródła energii, w świętokrzyskim 30 czerwca startuje konkurs z działania 3.1 Wykorzystanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, podobnie w małopolskim 30 czerwca rozpoczyna się nabór dotyczący poddziałania 3.4.4 Dotacje dla MŚP.

Odnawialne źródła energii stają się coraz bardziej popularne w naszym kraju, surowce kopalne tracą na znaczeniu na rzecz swoich ekologicznych następców. Według dr inż. Jacka Ostrowskiego, z czym trudno jest się nie zgodzić podstawowymi zaletami OZE jest to, że prowadzą do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska, przyczyniają się redukcji zużycia tradycyjnych paliw kopalnych, nie oddziałują negatywnie na środowisko i w przeciwieństwie do źródeł konwencjonalnych nie wyczerpują się. Poza plusami związanymi z ochroną środowiska mają także swoje walory społeczno-gospodarcze. Wpływają na estetyczność otaczającego nas krajobrazu, generują nowe miejsca pracy, pozwalają wykorzystywać nieużytki
i co bardzo ważne są darmowe[1]. Odnawialne źródła energii to źródło przyszłości dla naszej planety, zatem z nich czerpmy.

OZE nie tylko chronią naszą planetę i najbliższe otoczenie przed degradacją, ale także „otwierają ogromne pole możliwości społecznej i gospodarczej zmiany”. Ich rozwój może przyczynić się „do rozwoju gospodarki innowacyjnej, ale także tworzy bardzo zróżnicowane rynki pracy: wymagające różnego poziomu kwalifikacji (od inżynierów hi-tech w laboratoriach produkujących fotoogniwa po robotników rolnych uprawiających trzcinę cukrową czy operatorów obsługujących kolektory słoneczne i wiatraki)”[2]. OZE to tańsza energia, ekologia, mniejsze szkody w malowniczym krajobrazie[3]. Jak powiedział niegdyś Alfred Tennyson: „Na szukanie lepszego świata nie jest jeszcze za późno”[4], więc walczymy o lepszy, piękniejszy
i zdrowszy świat!

 

Szczegółowe informacje o konkursach

 

[1] J. Ostrowski, Odnawialne źródła energii- wady i zalety, http://www.euee.agh.edu.pl/materialy/mod10/Ostrowski_hybrydowe_wiatrowo_sloneczne_elektrownie.pdf (09.03.2017 13:51).

[2] Ulica Ekologiczna, Czym są OZE?, http://ulicaekologiczna.pl/technologie/czym-sa-odnawialne-zrodla-energii (10.03.2017 13:54).

[3] Zalety źródeł odnawialnych, http://gaiarenovables.eu/zalety-odnawialnych-zrodel-energii/ (10.03.2017 14:06).

[4] http://www.cytaty24.eu/7986,szukane.html (10.03.2017 14:11).

100 milionów na godzenie życia zawodowego i prywatnego

30 maja 2017 roku startuje nabór wniosków na działanie 9.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego
z Lubelskiego RPO, którego budżet wynosi 97 520 034, 47 zł. Działanie przewiduje przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki na dziećmi w wieku do lat 3 oraz programy aktywizacji zawodowej. W dzisiejszym świecie,
w którym czas płynie szybko, społeczeństwo coraz bardziej skupia się na konsumpcji, a wartości rodzinne schodzą na dalszy plan bardzo istotne jest aby inwestować w programy, które za cel stawiają sobie polepszanie sytuacji życiowej osób pracujących i posiadających rodziny.

 

 

Źródło: http://s3.egospodarka.pl/grafika2/work-life-balance/Zarzadzanie-czasem-zycie-prywatne-czy-zawodowe-128632-900x900.jpg (16.05.2017 12:27).

 

Informacje odnoszące się do naboru

Nabór wniosków będzie trwał od 30 maja do 30 czerwca 2017 roku. W przypadku państwowych jednostek budżetowych maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85%, dla pozostałych jest to aż 92,5%. Minimalna wartość projektu oscyluje na poziomie 100 000 zł, nie ma ograniczeń kwotowych dla maksymalnej wartości. Beneficjentami mogą być: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, osoby prawne
i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych oraz organizacje pozarządowe. W ramach projektu można realizować:

 • Przedsięwzięcia zwiększające dostęp do opieki nad dziećmi do lat 3 w formie:
 1. Żłobków
 2. Klubów dziecięcych
 • Działania w zakresie aktywizacji zawodowej, pozwalające na podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Główny cel to zwiększenie aktywności zawodowej kobiet powracających na rynek pracy w związku z przerwą związana z macierzyństwem.

 

 

 

 

Źródło: http://www.changeboard.com/_assets/images/work-life%20comp%20together.jpg (16.05.2017 12:53).

 

Sfinansować będzie można m.in. dostosowanie pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia, zakup pomocy do prowadzenia zajęć, wyposażenie i montaż placu zabaw. Ze szczegółami naboru można zapoznać się pod adresem: http://rpo.lubelskie.pl/dw_efs/nabor-881-9_4_godzenie_zycia_zawodowego_i.html

Możliwością jaką daje nam działanie 9.4 oraz inne podobne jest to, że małym kosztem własnym możemy przyczynić się do ułatwienia innym, ale także sobie i najbliższemu otoczeniu normalnego, harmonijnego życia. Jak podaje portal Forbes osiągnięcie harmonii pomiędzy sferą pracy i życia jest bardzo dużym wyzwaniem współczesnego społeczeństwa. Człowiek szuka realizacji na obydwu tych polach. Wszystko wymaga odpowiedniej organizacji czasu i ustalenia priorytetów[1]. Z badania CBOS z kwietnia bieżącego roku na temat Sensu życia 54% Polaków uznaje rodzinę i jej dobro za najważniejszą wartość, swoje cele życiowe z pracą wiąże niecałe 10% badanych. Istotne wśród respondentów okazało się poczucie spokoju i bezpieczeństwa[2], które również gwarantuje nam stabilna praca dająca satysfakcję oraz umiejętność pogodzenia jej z życiem prywatnym. Nieco wcześniej, w styczniu ta sama instytucja przeprowadziła analizę zadowolenia z życia.
Z przebiegu pracy zawodowej zadowolonych jest połowa Polaków, ze swoich dzieci niemal 3/4 i ponad 60% ze swego małżeństwa. Co interesujące mniej niż 1/3 wyraża zadowolenie ze swoich dochodów i sytuacji finansowej, co pokazywać może, że praca ma dla Polaków nie tylko aspekt instrumentalny jakim jest pozyskanie wynagrodzenia, ale także autoteliczny, stanowi pewną wartość i pozwala się samorealizować[3].

Źródło: http://static.prsa.pl/images/ace1d59c-25da-46e2-aa66-16df31a185a1.jpg (16.05.2017 12:55).

 

[1] Forbes, Paulina Baranowska, Kariera a życie prywatne- w poszukiwaniu harmonii, http://kariera.forbes.pl/kariera-a-zycie-prywatne-w-poszukiwaniu-harmonii,artykuly,158053,1,1.html (16.05.2017 12:33).

[2] CBOS, Sens życia-wczoraj i dziś, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_041_17.PDF (16.05.2017 13:08).

[3] CBOS, Zadowolenie z życia, http://cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_003_17.PDF (16.05.2017 13:13).