Bartosz Kowalik - Ekspert z zakresu pozyskiwania środków finansowych dla różnych beneficjentów (min. przedsiębiorstwa MŚP, JST, NGO) w ramach Funduszy Europejskich w latach 2007-2013, Funduszy przedakcesyjnych oraz wielu innych (min. środki budżetowe). Założyciel firmy doradczej Ascend Consulting (od 2009r.). Wieloletni doradca biznesowy, trener biznesu i wykładowca szkoleń, min. zakresu funduszy unijnych. Akredytowany ekspert LAWP do działania 1,7 w trzech specjalizacjach (m. in. pozyskiwanie funduszy na rozwój). Z biznesem związany od 2000r., pełnił funkcje zarządzające i kierownicze w kilku przedsiębiorstwach MŚP. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, studiów MBA realizowanych we współpracy z University of Illinois (USA) ze specjalności Zarządzanie i Marketing. Członek międzynarodowej organizacji International Project Management Asosiation.