Celem Akademii Nowej Perspektywy Finansowej na lata 2014- 2020 jest wyposażenie uczestników spotkań w niezbędną wiedzę pozwalającą na samodzielne poruszanie się po nowych dokumentach związanych z funduszami europejskimi. Podczas szkoleń, które proponujemy w tradycyjnej formie (szkolenie tradycyjne) oraz w formie konferencji online (webcast) uczestnicy zdobędą aktualne  informacje na temat: dostępnych terminów składania wniosków, zaawansowania procesu wdrażania środków na lata 2014-2020, ewentualnych problemów związanych z interpretacją przepisów i wiele innych. Zakres przekazywanej wiedzy dostosowany jest do określonej grupy odbiorczej w taki sposób, aby skupić się na tych przepisach i dokumentach, które bezpośrednio dotyczą uczestników spotkań.

Zapraszamy do udziału w naszych zajęciach wszystkich zainteresowanych otrzymaniem dotacji w ramach Funduszów Unijnych. Z przyjemnością podzielimy się z Państwem naszą wiedzą i doświadczeniem w zakresie aplikowania o środki z UE i wskażemy kierunek, który pozwoli Państwu uskutecznić własne działania.