• Szkolenie przygotuje Uczestników do nowego okresu programowania w świetle Programów Operacyjnych realizowanych w latach 2014-2020,
  • Udział w wydarzeniu pozwoli Uczestnikom bardziej świadomie zaplanować działania i czynności w kierunku przygotowania się do nowej perspektywy finansowej,
  • Każdy z Uczestników otrzyma materiały szkoleniowe pozwalające na usystematyzowanie wiedzy również po zakończeniu warsztatów,
  • Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji również po szkoleniu.