Dzięki członkowstwu w Unii Europejskiej polscy przedsiębiorcy (oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą) mogą ubiegać się o dofinansowania nie tyko z funduszy krajowych ale również Wspólnotowych. Do dyspozycji mamy kilkanaście programów pomocowych w ramach których pozyskujemy dofinansowanie nawet 100% poniesionych kosztów nawet do kwoty 4 mln złotych.

 Z realizacją projektu wiążą się jednak pewne zobowiązania o których warto wiedzieć, zanim podejmie się decyzję o wnioskowaniu.

Dzięki szkoleniu, będziesz wiedział jakie możliwości taka sytuacja daje Twojej firmie lub Twojemu pomysłowi na BIZNES. Poznasz główne źródła finansowania projektów inwestycyjnych oraz marketingowych czy szkoleniowych. Będziesz również wiedział gdzie szukać wszystkich niezbędnych informacji do przygotowania wniosku o dofinansowanie.

Szkolenie dedykowane jest dla właścicieli i osób zarządzających firmami oraz osób tworzących strategię rozwoju firmy.